Prin Politica de Confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal, Know Team, doreste sa va aduca la cunostinta modul in care va proceseaza informatiile dvs. si ce tip de date cu caracter personal colectam prin intermediul website-ului nostru atunci cand acesta este accesat de catre dvs.
Deoarece aceste informatii sunt foarte importante va rugam sa le cititi cu atentie.
Conform legislatiei europene si nationale, in special Regulametul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, compania noastra si-a luat angajamentul de a respecta legislatia si de a va proteja datele dvs. si confidentialitatea acestora.
Dorim sa va aducem la cunostinta modul in care noi utilizam aceste informatii, tipurile de date personale colectate, utilizarea acestora, protejarea lor, transmiterea lor catre terti, dar si drepturile pe care le au personele fizice referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal.
Vom avea consimtamantul dvs. pentru prelucrarea datelor prin participarea dvs la programele noastre de training/teambuilding si centru de evaluare unde vom colecta diferite date cu caracter personal.
De ce colectam acest date cu caracter personal? Deoarece prelucrarea lor este necesara in scopul intereselor noastre legitime si prin acest mod putem oferi serviciile complete ale companiei noastre.

Datele cu caracter personal pe care le colectam
Prin participarea dvs la programele noastre de training/teambuilding si centru de evaluare, exista posibilitatea sa ne transmiteti urmatoarele informatii: nume, prenume, varsta, cnp, serie, nr buletin, adresa domiciliu, resedinta, ocupatie, localitate, e-mail, sex, studii, fotografie, experienta profesionala, date pe care le colectam in vederea imbunatatirii programelor oferite in functie de nevoile, experienta si dorinta dvs. dar si pentru eliberarea diplomelor de participare.

Cum utilizam datele colectate
Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si gestionate de catre compania noastra pentru urmatoarele scopuri:
-Pentru a va putea oferi un raspuns clar la intrebarile si cererile dvs., atunci cand le solicitati
-Pentru a organiza un program de training sau teambuilding conform dorintelor dvs.
-Pentru a putea face instructajul privind SSM si PSI
-Pentru declaratia de risc in cadrul teambuilding-urilor
-Pentru eliberarea diplomelor de participare si de calificare
-Pentru a te informa de diferite evenimente sustinute de catre compania noastra
-Pentru a putea imbunatati serviciile pe care le oferim

Frunizarea datelor cu caracter personal catre terti
Vom trimite datele dvs. cu caracter personal respectand legea aplicabila, doar in urmatoarele cazuri:
-Catre ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificare) si catre Secretariatul Tehnic Judetean din cadrul Directiei Judetene – formularele de inscriere pentru centru de evaluare
-In cazul in care exista o decizie legala sau in baza unei cereri din partea autoritatilor statului (politie, instante judecatoresti si alte organe abilitate ale statului)
-In orice alte situatii in care suntem obligati conform legii.

Drepturile Dv.
Va informam ca aveti urmatoarele drepturi:
-Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal
-Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.
-Dreptul de a rectifica datele dvs. care sunt incomplete sau inexacte
-Dreptul de a solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal
-Dreptul la restrictionarea prelucrarii
-Dreptul de a solicita transmiterea datele pe care le avem despre tine catre alti terti
-Dreptul de a te opune prelucrarii datelor
-Dreptul de a te adresa justitiei
-Dreptul de a depune o plangere in fata unei Autoritati de Supreveghere
Daca intr-un anumit moment doriti sa va exercitati drepturile mai sus mentionate, va rugam sa ne transmiteti pe adresa dataprotection@know-team.ro , o cerere scrisa (semnata si datata), in vederea solutionarii.

Securitatea datelor cu caracter personal
Know Team foloseste masuri de securitate, tehnice si organizationale, masuri administrative si proceduri corespunzatoare pentru a proteja datele dvs. impotriva accesului ilegal, distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, modificarii, pierderii, stergerii sau transmiterii neautorizate.
Know Team a implementat proceduri organizatorice si tehnice de securitate pentru a asigura confidentialitatea, transparența, integritatea si disponibilitatea datelor cu caracter personal si pentru a respecta cerintele Regulamentului European 2016/679/UE prin
-Gestionarea tuturor informațiilor in format hartie sau electronic cu responsabilitate și profesionalism;
-Asigurarea unor canale eficiente de comunicare;
-Asigurarea, pe cat posibil, a exactitatii și actualizarea datelor personale;
-Implementarea de masuri organizatorice si tehnice pentru  limitarea accesului la date cu caracter personal, reducerea riscului de divulgare a datelor cu caracter personal si pentru protejarea datelor cu caracter personal in format electronic si hartie
-Procesarea datelor personale numai în baza unui acord de partea dvs., printr-un proces transparent, sau în conformitate cu legislația, pentru a vă conforma cu obligații contractuale și menținerea relației contractuale;
-Respectarea deciziei dvs. privind colectarea, utilizarea, restrictionarea, stergerea și partajarea informațiilor care vă privesc;

Durata timpului de stocare a datelor cu caracter personal
Know Team va stoca aceste date cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopului pentru care au fost colectate sau pana cand dvs. veti solicita stergerea datelor. In cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentrul scopul pentru care au fost colectate, le vom transforma in date anonime daca este cerut de catre lege sau le vom distruge sau sterge din sistemul informatic.