Transilvania Digitala Inovativa 2.0

Transilvania Digitala Inovativa 2.0
Proiect finantat _ POCU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 3 ”Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.12 ”Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor”
Contract POCU/464/3/12/127975

Parteneri:

 • Lider de Proiect: ARIES
 • Partener 1: Know Team
 • Partener 2: Transilvania Digitala

Durata:

 • Decembrie 2019 – iunie 2021

Regiunea de implementare_Nord – Vest:  

 • Cluj
 • Bihor
 • Maramures
 • Bistrita

Buget Know Team:
1,796,120.70 lei

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea in randul angajatilor a acelor competente necesare accelerarii si adaptarii industriei la schimbarile structurale ale pietei orientate spre eficienta si inovatie, in vederea imbunatatirii pozitiei competitive a intreprinderilor din Regiunea Nord-Vest.

Obiective specifice:

OS1.Dezvoltarea de competente non-tehnice pentru un numar de minim 288 de angajati din grupul tinta prin traininguri pe urmatoarele topicuri: Tehnici de prezentare, Managementul stresului, Feedback, Managementul conflictului, Rezolvarea de probleme si luarea deciziilor, Tehnici de negociere si Managementul schimbarii.

OS2. Cresterea nivelului de calificare pentru un numar de 20 de persoane din grupul tinta carora li se vor evalua si certifica competentele dobandite la locul de munca, prin metode non-formale sau informale, in meseria de “Montator subansamble”.

OS3. Imbunatatirea performantelor organizationale pentru 3 intreprinderi din Regiunea Nord-Vest, prin introducerea unui program inovator de evaluare si de invatare la locul de munca; dezvoltarea abilitatilor de elaborare a unui model de plan de cariera, abilitati de cautare si accesare a programelor de invatare din interiorul/afara companiei; abilitati de identificare a celor mai potrivite modalitati de invatare (cursuri, workshop-uri, coaching, mentoring, schimb de experienta, “rotirea posturilor”).

Rezultate

A 3.1: Programe de training Soft Skills
Martie 2020 – Iunie 2021

Transilvania Digitala Inovativa 2.0

A 3.2: Programe inovative de invatare
Martie 2020 – Mai 2021

Transilvania Digitala Inovativa 2.0

A 3.3: Program de Evaluare in vederea Calificarii
Martie 2020 – Aprilie 2021

Transilvania Digitala Inovativa 2.0

Sustenabilitate:

Urmatoarele actiuni sunt avute in vedere pentru a asigura sustenabilitatea pe mai departe a proiectului:

 1. Introducerea noului mecanism de previziune si identificare a nevoilor de dezvoltare in procedurile interne ale IMM-urilor, ca o procedura obligatorie in politica de dezvoltare a angajatilor;
 2. Monitorizarea implementarii noii proceduri prin utilizarea de indicatori de performanta;
 3. Alocarea anuala a unui buget ce permite implementarea noii proceduri de anticipare a nevoilor viitoare de competente (inclusiv pentru achizitionarea de abonamente noi pentru testele utilizate in procesul de evaluare a competentelor);
 4. Identificarea si responsabilizarea unui angajat din interiorul fiecarui IMM care sa coordoneze implementarea noii proceduri in companie dupa finalizarea finantarii europene;
 5. Continuarea programului de consultanta oferit de compania Know in vederea facilitarii implementarii mecanismului de anticipare a nevoilor viitoare de competente;
 6. Initierea de catre fiecare IMM a unui program de transfer al know-how-ului privind mecanismul de anticipare a nevoilor viitoare de competente si ale altor angajati din companie;
 7. Constituirea de catre fiecare IMM a unui grup de experti care sa transfere  mecanismul de anticipare a nevoilor viitoare si pentru competentele tehnice;
 8. Validarea mecanismului de anticipare a viitoarelor competente va califica noul mecanism pentru a putea fi preluat si de alte companii din sector

Transilvania Digitala Inovativa 2.0